About
DUC HIEU
CONTACT US
Head office : 176 Le Van Tho street , Ward 11 , Go Vap district , Ho Chi Minh City , Viet Nam
Hotline :+84 933156889
Về chúng tôi

DH cosmetic là công ty Nhập khẩu Nguyên liệu sản xuất hóa Mỹ phẩm đa dạng có chất lượng cao từ các nước: Anh, Pháp, Đứ, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Thụy Điển…với phương châm “ Cùng đồng hành – Cùng phát triển”. Chúng tôi không đơn thuần chỉ cung cấp nguyên liệu được nhập nguyên liệu phục vụ cho sản xuất Hóa mỹ phẩm . Mà chúng tôi còn "TƯ VẤN- NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG THỨC VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT SẢN XUẤT ĐẾN KHÁCH HÀNG." Chúng tôi luôn mong muốn và cam kết sẽ đồng hành cùng khách hàng, đối tác phát triển các dòng sản phẩm mới, an toàn.

Về chúng tôi

DH cosmetic là công ty Nhập khẩu Nguyên liệu sản xuất hóa Mỹ phẩm đa dạng có chất lượng cao từ các nước: Anh, Pháp, Đứ, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Thụy Điển…với phương châm “ Cùng đồng hành – Cùng phát triển”. Chúng tôi không đơn thuần chỉ cung cấp nguyên liệu được nhập nguyên liệu phục vụ cho sản xuất Hóa mỹ phẩm . Mà chúng tôi còn "TƯ VẤN- NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG THỨC VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT SẢN XUẤT ĐẾN KHÁCH HÀNG." Chúng tôi luôn mong muốn và cam kết sẽ đồng hành cùng khách hàng, đối tác phát triển các dòng sản phẩm mới, an toàn.

Tổ chức

Chứng chỉ

"TƯ VẤN- NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG THỨC VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT SẢN XUẤT ĐẾN KHÁCH HÀNG." Chúng tôi luôn mong muốn và cam kết sẽ đồng hành cùng khách hàng, đối tác phát triển các dòng sản phẩm mới, an toàn.

 

Lịch sử

2019
Thành lập văn phòng miền nam

DH cosmetic là công ty Nhập khẩu Nguyên liệu sản xuất hóa Mỹ phẩm đa dạng có chất lượng cao từ các nước: Anh, Pháp, Đứ, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Thụy Điển…

2020
Thành lập văn phòng Sài Gòn

DH cosmetic là công ty Nhập khẩu Nguyên liệu sản xuất hóa Mỹ phẩm đa dạng có chất lượng cao từ các nước: Anh, Pháp, Đứ, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Thụy Điển…

2021
Sản xuất mặt hàng mỹ phẩm DH Cosmetic 3

DH cosmetic là công ty Nhập khẩu Nguyên liệu sản xuất hóa Mỹ phẩm đa dạng có chất lượng cao từ các nước: Anh, Pháp, Đứ, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Thụy Điển…

0246 66 66 286